Information om

covid-19

Vi följer som så många andra rapporteringen om Corona och Covid-19 och vidtar åtgärder för att minimera riskerna att smittan sprids och för att säkerställa en trevlig och trygg vistelse hos oss. Vi har sett över våra städrutiner, ökat tillgången på tvål och handsprit samt sett över våra rutiner vid sjukdom. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler och bland annat vidtagit följande åtgärder.

Boende – Som hemma fast borta
Du som gäst hos oss kommer i huvudsak i egen husvagn, husbil eller hyr stuga. Vi tänker att du som kommer med eget boende till 100% kan kontrollera din närmiljö och där med känna dig lika trygg hos oss som hemma.

Du som hyr en stuga har också en helt avgränsad yta med altan och mycket luft runt dig.

Aktiviteter
Största delen av alla campingupplevelser sker utomhus – vilket i sig är en stor trygghet.

Vi har valt att i år ställa in vårt traditionella midsommarfirande.
Gemensamma byggnader & Servicehus – extrainsatta städrutiner

För er trygghet har vi infört extra städrutiner på hela anläggningen som bland annat innebär att våra servicehus dagligen stängs ner en stund så att alla ytor kan desinficeras.

Vi har ökat tillgången på tvål till våra gäster, så att du kan tvätta dina händer ofta.

Vi kommer städa oftare.

Vi uppmanar alla som besöker oss, både gäster och personal, att vara noga med att tvätta händerna ofta med tvål & varmt vatten. Det finns gott om handtvål i alla våra lokaler.

Stugor
Efter varje gäst har vi infört extra städrutiner. Vi desinficerar handtag, knoppar, spolknappar, strömbrytare, osv. Toaletten desinficeras och görs kliniskt ren.

Translate »