sunshine


Här hittar du information om vad cookies (kakor) är och hur de används på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies kan liknas vid små avtryck.
En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats.
Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan.
Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Är cookies farliga?

Nej, cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan INTE innehålla virus.
Filerna är små och bara en viss mängd cookies kan sparas i minnet.
Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Lagen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur de används.
Läs mer om detta på Post- och telestyrelsen hemsida.

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204).

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Våra cookies användes enbart för att hemsidan skall kunna känna av från vilken land ni besöker oss ifrån. Samt att Google Translate skall fungerar på hemsidan.